nl en fr

Onze visie

 Onze visie

Wat zijn onze doelen?

Academics for Development heeft als doel studenten op een zinvolle en duurzame manier sociale impact te laten realiseren door hen de kans te geven een bijdrage te leveren aan een sociaal vraagstuk in een ontwikkelings- of ontwikkeld land.

Deze doelstelling is gebaseerd op de overtuiging dat studenten in het bezit zijn van waardevolle vaardigheden, tijd en kennis die aangewend kunnen worden om op een duurzame en zinvolle manier sociale impact te bewerkstelligen. AFD is overtuigd dat studenten (ongeacht hun academische achtergrond) echt een verschil kunnen maken in het leven van anderen. Om te voldoen aan deze zelfopgelegde doelstellingen, ondersteunt AFD studenten in hun ontwikkeling door het verkrijgen van praktische en internationale ervaring die ze in staat stelt om in de toekomst een verschil te maken. Hierbij heeft AFD ook de ambitie om de bredere studentengemeenschap te introduceren en vertrouwd te maken met onderwerpen gerelateerd aan sociale impact en ontwikkelingssamenwerking.

Hoe bereiken wij onze doelen?

AFD onderneemt een aantal activiteiten om zo haar doelen te bewerkstelligen. In de eerste plaats organiseert AFD jaarprojecten, waarin een multidisciplinair team van studenten gedurende een jaar samenwerkt met een partner aan een door de partner voorgelegd vraagstuk. Tijdens het eerste deel van het project werken de studenten samen met de partner in Leuven of Louvain-La-Neuve aan de voorbereiding, analyse en uitwerking van de oplossing van het vraagstuk. Vervolgens krijgen de studenten tijdens het tweede deel de kans om hun oplossing ter plekke te implementeren. Het uiteindelijk doel van deze projecten is om duurzame en betekenisvolle sociale impact te realiseren.

Daarnaast organiseert AFD evenementen om zo onderwerpen die betrekking hebben op sociale impact en ontwikkelingsvraagstukken dichter bij de studentengemeenschap te brengen, om hen zo te inspireren en te stimuleren om sociale impact na te streven. Verder wenst AFD ook een platform te zijn voor jonge, ondernemende individuen met inspirerende ideeën omtrent ontwikkelingsvraagstukken om deze zo te kunnen ondersteunen met de concrete uitwerking van hun ideeën.

Wat zijn onze onderliggende basisprincipes?

Alle activiteiten die wij met Academics for Development ondernemen zijn geijkt op vier onderliggende basisprincipes.

Onafhankelijkheid komt voor AFD op de eerste plaats. Wij streven met AFD een organisatie te zijn die intensief met anderen samenwerkt, maar te allen tijde een volwaardige, zelfstandige beweging vormt. Deze onafhankelijkheid is heet zeker toepassing op de financiële positie van de organisatie, haar filosofie en bijbehorende doelen en visie, en in haar samenwerking met (project)partners.

Ten tweede zal AFD in haar werking altijd streven om innovatief te zijn. AFD wil breken met de klassieke opvatting rond ontwikkelingssamenwerking en tracht nieuwe en innoverende denkpatronen op bestaande ontwikkelingsvraagstukken te bevorderen en stimuleren. Dit basisprincipe geldt ook voor de visie, doelen, structuur en dagelijkse activiteiten van de organisatie, die niet voor lief genomen moeten worden, en zichzelf moet blijven uitvinden.

Het derde basisprincipe is Duurzaamheid. Dit principe moet omnipresent zijn en alle onderdelen en acties van AFD moeten ervan doordrongen zijn: van onze dagelijkse activiteiten tot onze projecten, evenementen en partnerships. AFD heeft de verplichting om elke beslissing op basis van de duurzame en blijvende gevolgen te beoordelen.

Het laatste basisprincipe is transparantie. AFD moet een transparante organisatie zijn, en insiders en outsiders de mogelijkheid bieden om te informeren naar en inspraak te hebben op de werking van de organisatie, of die juist in vraag te stellen.