nl en fr

TRIAS, UGANDA

Trias, UGANDA

In Uganda hebben de organisaties Hodfa (Hoima District Farmer’s Association) en het instituut voor microfinanciering Hofokam, de handen in elkaar geslagen met de Belgische NGO TRIAS. Meer specifiek willen zij de lokale boeren die maïs en rijst telen, ondersteunen in hun productie en verkoop van gewassen. De opbrengsten van maïs en rijst zijn gestegen overheen de tijd, maar behalen zeker nog niet hun volle potentieel. Het realiseren van dit potentieel is nochtans wel van groot belang om de armoede tegen te gaan. Hodfa wil de lokale boeren hierin helpen door trainingen te voorzien in de moderne technologische praktijken. Uganda’s Hoima District werkt met Information Communication Technology For Development (ICT4D) om de mensen te ondersteunen. Zo promoten ze ICT tools zoals mobiele telefoon, radio, video clips, TV programma’s etc. Een voorbeeld hiervan is “Coco” bij Digital Green, wat staat voor Connect Online, Connect Offline. Deze technologie laat landbouwers data over de gewassen verzamelen zowel wanneer ze toegang hebben tot internet als wanneer ze dit niet hebben.

 

Daarnaast wil Hofokam deze families nog verder helpen door het aanbieden van kwalitatieve financiële diensten, informatie en technische trainingen. De AFD’ers zouden focussen op het onderzoeken van de mogelijkheid van oogstverzekeringen en het introduceren ervan. Er zijn organisaties die hier al rond gewerkt hebben en dus kunnen wij hun werk onderzoeken om dit over te nemen of verder op te bouwen (bijvoorbeeld: Weather Index Covers, Replanting Guarantee, Agricultural Loan and Portfolio Covers). Het bestuderen van het weer via data uit satellieten kan de landbouwactiviteiten van de lokale boeren verbeteren. The Replanting Guarantee kan de landbouwers de kans geven nieuwe zaden aan te kopen voor een lagere prijs bij een slechte oogst. Daarnaast kunnen portfolio’s en leen-systemen de risico’s van slechte oogsten verminderen.

 

Het doel van het AFD team is om onderzoek te doen naar de mogelijke technologieën binnen ICT4D die de Ugandese landbouwers kunnen helpen. Daarnaast wil men ook bekijken of de mogelijkheid bestaat om deze verzekeringen in te voeren en de mensen zo een kans te geven op een meer stabiel inkomen, minder onzekerheid en als volgt ook minder armoede.


Uitdagingen:

 • Onderzoek naar ICT4D technologieën om de productie en productiviteit te boosten
 • Onderzoek naar vormen van oogstverzekering en het bestuderen van gelijkaardige cases
 • Ondersteuning bij de implementatie van de meeste geschikte ICT4D technologieën en verzekeringssystemen, aangepast aan de plaatselijke agro-economische condities
 • Ondersteuning en verdere ontwikkeling van trainingsprogramma’s voor de ICT4D technologieën bij personeel en landbouwers

(Primaire) Student Doelgroep:

 • Economie/Bedrijfskunde/Management
 • Bio-ingenieur/Agronomie
 • Sociologie
 • Communicatie
 • Meteorologie

Praktische Informatie:

 • Aantal studenten: 4-6 personen
 • Voorbereidingsfase: oktober 2017 – mei 2018
 • Implementatiefase: 6-8 weken tijdens de zomer
 • Evaluatiefase: september 2018
 • Tijdens examenperiodes wordt het project even on hold gezet