nl en fr

KAMUTAMBA, ZAMBIA

Kamutamba, ZAMBIA

In Zambia, Ibenga heeft de overheid de reglementering aangepast waarbij ziekenhuizen geen compensatie meer mogen vragen voor de medische zorg aan hun patiënten. Deze specifieke zorgen worden door de overheid vergoedt, maar schieten tekort voor logistieke steun en dergelijke (vb. patiëntenvervoer). Daarom heeft het St. Theresa’s Mission Hospital zelf het initiatief genomen om InkomensGenererende Acitiviteiten (IGA’s) op te zetten. Deze bestaan vooral uit een restaurant, kiosk, tuin, kippenren en Kamutamba gastenhuis. Deze activiteiten hebben erg veel potientieel, maar maken momenteel nog niet veel winst. Daarom zou het doel van het AFD team zijn om het management hierbij te helpen en zo meer inkomen te creëren voor het ziekenhuis.

Kamutamba is een project dat al twee AFD teams heeft mogen verwelkomen en zij hebben respectievelijk onderzoek gedaan naar gewassen voor de tuin en een gedigitaliseerde boekhouding geïmplementeerd in de kiosk. Hiervoor hebben zij zelf een Android applicatie gebouwd. Dit jaar zou Kamutamba graag de mogelijkheden overzien van gedigitaliseerde records voor de tuin, een evaluatie van het systeem en business plan van de kiosk en een legale entiteit die de IGA’s kan overzien.


Uitdagingen:

 • Onderzoek naar en/of programmeren van een applicatie voor de Kamutamba tuin
 • Ontdek een mogelijke legale organisatiestructuur die de IGA’s kan overkoepelen
 • Evaluatie van het business model en de applicatie binnen de kiosk

(Primaire) Student Doelgroep:

 • Economie/Bedrijfskunde/Management
 • Informatie Technologie/ Computerwetenschappen
 • Rechten
 • Bio-ingenieur

Praktische Informatie:

 • Voorbereidingsfase: oktober 2017 – mei 2018
 • Implementatiefase: 6-8 weken tijdens de zomer
 • Evaluatiefase: september 2018
 • Aantal studenten: 4-6
 • Tijdens examenperiodes wordt het project even on hold gezet