nl en fr

JOKER, SENEGAL

Joker, SENEGAL

Niet ‘The Joker’ uit Batman, maar wel de reisorganisatie Joker die naast het organiseren van reizen, zich ook inzet voor projecten rond ‘sociaal ondernemerschap’ via het ViaVia netwerk van reiscafes.

“Can you do good while doing business?”

Jazeker, dat is waar sociaal ondernemerschap net over gaat. Naast het oog op winstgevendheid, creëert een sociaal ondernemer ook aandacht voor de duurzaamheid en rechtvaardigheid van zijn/haar omgeving. Met deze visie in gedachten richtte Joker de ViaVia reiscafe’s op. De ViaVia’s missie: ‘Meer tolerantie creëren door mensen van verschillende culturen met elkaar in contact te brengen in een veilige omgeving van openheid en respect.’ ViaVia’s zijn ontmoetingsplaatsen voor reizigers en locals, bedoeld als een duurzame vorm van toerisme met respect voor het milieu en de plaatselijke bevolking. Men probeert de lokale bevolking zoveel mogelijk bij sociale projecten te betrekken en op die manier jobs in de omgeving te creëren voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen en minderheden. De ViaVia heeft dus winstobjectief, maar denkt ook aan haar omgeving.

De ViaVia’s werken volgens het soft social franchise idee en worden dus geleid door zelfstandige ondernemers die het gemeenschappelijk ViaVia concept gebruiken bij de uitbouw van hun ViaVia  en deze invullen naargelang hun realiteit. Het doel van het AFD team is om dit sociaal ondernemerschap van de ViaVia´s te versterken. Door onder andere het verzamelen van alle bestaande initiatieven binnen het ViaVia Netwerk (de best practices) en deze mogelijks te linken aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations. Eveneens zal er gekeken worden hoe hierbij een grotere betrokkenheid (met studenten, reizigers, organisaties) te creëren en de financiering te versterken.  In Senegal, Dakar zullen de AFD’ers uitmaken van een pilootproject en de studenten zullen mogelijke strategieën en communicatiemiddelen onderzoeken. Als hun implementaties succesvol zijn, worden ze gebruikt worden ter inspiratie naar de ViaVia’s over heel de wereld.


Uitdagingen:

 • In kaart brengen van de huidige sociale activiteiten van ViaVia’s wereldwijd.
 • Onderzoeken naar het linken van ViaVia’s activiteiten met de Sustainable Development Goals (SDG’s)
 • Onderzoek naar een mogelijke strategie en communicatie
 • Mogelijke manieren van financiering onderzoeken

(Primaire) Student Doelgroep:

 • Economie/Bedrijfskunde/Management
 • Sociale Wetenschappen / Culturele Studies
 • Antropologie

Praktische Informatie:

 • Voorbereidingsfase: oktober 2017 – mei 2018
 • Implementatiefase: 6-8 weken tijdens de zomer
 • Evaluatiefase: september 2018
 • Aantal studenten: 4-6
 • Tijdens examenperiodes wordt het project even on hold gezet