nl en fr

GOSMILE, UGANDA

GoSmile, UGANDA

In Uganda leeft 92% van de mensen in grote armoede op het platteland. Go Smile Uganda wil deze armoede bij de lokale families bestrijden door hen meer mogelijkheden te geven om zelf inkomsten te genereren. Dit doen zij door hen een zeer bijzonder startkapitaal te geven: een geitje. Daarnaast worden zij ook ondersteund door een systeem van micro-leningen – het eWoman Micro Lending Program – wat de mogelijkheid naar zelfstandigheid nog meer vergroot. Door deze programma’s op een duurzame manier uit te bouwen, worden families geholpen om op lange termijn toegang te krijgen tot gezondheidszorg, onderwijs en een veilige leefomgeving.

“It feels great knowing that when you give a goat, you are really making a lasting difference.”

Met het geven van een geit is ook een programma verbonden waar families training en informatie krijgen over de manier waarop zij via goat farming hun eigen inkomsten zo efficiënt mogelijk kunnen vergroten. Met eWoman Micro Lending kunnen ze dan verder de mogelijkheid uitbouwen op een stabiel familie-inkomen. Om deze sociale impact te kunnen optimaliseren, moeten deze programma’s echter kritisch bekeken en geanalyseerd worden. Daarom is het de taak van het AFD team om verschillende uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken en een efficiënt boekhoudingssysteem uit te bouwen om de sociale impact van dit systeem in te schatten.

 


Uitdagingen:

 • De bouw van een efficiënt boekhoudsysteem om een inschatting te maken van de werking en impact van de programma’s
 • Onderzoek van welke micro-lening systemen mogelijk zijn en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden
 • Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van Give a Goat en eWoman Micro Lending
 • Evaluatie van de training die wordt gegeven aan de families over goat farming
 • Onderzoek naar en implementatie van nieuwe Income Generating Activities (IGA’s)

(Primaire) Student Doelgroep:

 • Economie/Bedrijfskunde/Management
 • Bio-ingenieur
 • Studenten van Brussel

Praktische Informatie:

 • Voorbereidingsfase: oktober 2017 – mei 2018
 • Implementatiefase: 6-8 weken tijdens de zomer
 • Evaluatiefase: september 2018
 • Aantal studenten: 4-6
 • Tijdens examenperiodes wordt het project even on hold gezet