nl en fr

Leuven Projecten 2017

De core business van AFD is het organiseren van jaarprojecten voor studenten rond “social impact” in het Zuiden. Het is enerzijds de bedoeling om impact te hebben op samenlevingen in ontwikkeling en anderzijds wil AFD via deze projecten studenten de kans bieden om relevante internationale praktijkervaring op te doen in teamverband. In deze sectie wordt belicht welke projecten AFD dit jaar aanbiedt en aan wat een student zich mag verwachten bij het opnemen van een project.

Heb je al een project gevonden dat je leuk vindt?
Ga dan naar onze Join Us pagina om te appliceren!

Onze nieuwe projecten voor het komende academiejaar zullen zeer binnenkort bekend gemaakt worden. Wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons dan zeker op Facebook en kom op van onze grote Info-events aan het begin van elk nieuw academiejaar! 
De projecten van 2016.
De projecten van 2015.

De projecten van 2017 - 2018:

Wat?

Een AFD project draait steeds rond het hebben van “social impact” in het Zuiden. Het is voor elke student de perfecte kans om theoretische kennis om te zetten in praktijkervaring en om tegelijkertijd zowel internationale ervaring op te doen als positief bij te dragen tot de samenleving van een ontwikkelingsland.

Er zijn typisch twee soorten AFD projecten. Enerzijds consulting projecten waarbij studenten werken aan een opdracht voor een Belgische NGO of vierde pijler die actief is in het Zuiden. Het gaat dan om een concrete vraag of probleem waar een antwoord of oplossing voor gezocht moet worden. Anderzijds zijn er ondernemerschapsprojecten waarbij studenten in samenwerking met een lokale ondernemer werken aan het uitbouwen van een start-up in een ontwikkelingsland. Met alle projecten wordt een tastbare positieve bijdrage gerealiseerd voor de lokale bevolking. Doorgaans heeft een AFD project tevens een bedrijfseconomische insteek. Bekijk zeker eens onze huidige projecten om een beter idee te krijgen van wat een AFD project inhoudelijk precies voorstelt.

Team

Studenten die deelnemen aan een AFD project werken gedurende een volledig academiejaar in een multidisciplinair team van 4-5 studenten aan een adviesopdracht voor een NGO of vierde pijler die actief is in het Zuiden of voor een start-up in een ontwikkelingsland. Gedurende de zomermaanden gaan de studenten 6 tot 8 weken naar het Zuiden om het project in de praktijk uit te voeren. Elk AFD-team wordt begeleid door een coach met ervaring in het Zuiden, op die manier staan de studenten er nooit alleen voor. Ook staan ondersteunende teams aan de zijlijn waarop studenten altijd met vragen kunnen op terugvallen. AFD biedt ondersteuning door professionals in het gebied van Business Economics, Rechten, Finance en IT. Op regelmatige basis zit het team samen met de partnerorganisatie waarvoor het project wordt uitgevoerd om feedback te krijgen op het reeds geleverde werk.

De samenstelling van het team van studenten hangt steeds of van de noden van het project, waardoor elk project vraagt om een multidisciplinair team. Hoewel er bij de meeste projecten specifieke vraag is naar studenten met een achtergrond economie, ingenieurswetenschappen, rechten of sociale wetenschappen, kwamen in het schooljaar 2014-2015 de geselecteerde AFD studenten uit 11 verschillende faculteiten. Met andere woorden, iedere Leuvense student is onafhankelijk van zijn of haar academische achtergrond welkom bij AFD. Motivatie is troef!

Timeline

Een AFD-project begint half oktober en loopt gedurende het hele academiejaar. Op regelmatige tijdstippen dient er teruggekoppeld te worden naar de opdrachtgever en zijn er tussentijdse deadlines. Na de paasvakantie wordt er een eindpresentatie gegeven en een verslag ingediend, waarna er concreet wordt toegewerkt naar het verblijf in het Zuiden. Tijdens de zomer reizen de projectstudenten gedurende 6-8 weken af naar het Zuiden om het project in de praktijk om te zetten. Wanneer de studenten terug in België zijn dienen zij nog een eindverslag in te dienen. Ieder teamlid werkt wekelijks gedurende 8 à 10 uur aan het project. Tijdens deze uren worden vergaderingen gehouden met het team, mogelijke partners of met experts, en levert ieder teamlid zelfstandig werk. Gedurende de examenperiodes worden de projecten vanzelfsprekend on hold gezet.